میزان/ پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم امروز سه شنبه (۱۳ خرداد) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلسه دادگاه اسنادی از تماس ها و فعالیت های ضد امنیتی سردبیر کانال معاند آمدنیوز در دادگاه به نمایش درآمد.