مشرق/ خبرنگار CBS NEWS در حاشیه تظاهرات در کالیفرنیا توسط پلیس دستگیر شد./REUTERS