ایسنا/ آرامستان باغ رحمت دزفول در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت. این آرامستان که در خارج از محدوه شهری قرار دارد با شیوع ویروس کرونا به عنوان محل دفن قربانیان این بیماری انتخاب شد. اجساد متوفیانی که جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این شهرستان از دست داده‌اند، مراسم تغسیل آنها در همین محل، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خاص انجام می‌شود.

امین نظری