مشرق/ چند پل خیابانی بر فراز رودخانه شیکاگو پس از ناآرامی‌های اخیر بسته شدند.