ایسنا/ یک نمونه از آلودگی دریایی، آلودگی با نفت است که در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است. آلودگی‌های نفتی در جزیره خارگ تاثیرات مستقیمی بر اکوسیستم منطقه داشته است.

عکس: آدینه صالح‌نژاد