خبر ورزشی/ اقدام ارزشمند علی علیپور در دیدار با خانواده شهید علیپور
عکس‌ها: نصیر مقدری