میزان/ در باغ وحش هانوفر در کشور آلمان به خرس‌های قطبی هندوانه می‌دهند.