ایسنا/ موزه هنر مشکین فام در خانه تاریخی فروغ الملک بازگشایی شد. موزه هنر مشکین فام شیراز هفدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و یکی از گنجینه هنرهای تجسمی کشور به شمار می‌رود.


محمدرضا دهداری