ایرنا/ از اوایل دهه ۸۰ روند خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شده است که خوشبختانه در ۲ سال اخیر به لطف بارش ها و اقدامات احیای دریاچه، نگین فیروزه ای آذربایجان روزهای خوشی را سپری می کند و دوباره حیات به بندر قبادلو در شهرستان عجبشیر بازگشته است. عکس از سجاد عبدی