مشرق/ تصویری دیدنی از مزرعه پنبه در فلورانس ایتالیا./عکس: Brian Snyder