ایسنا/ معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز طرح خدماتی "پنجشنبه های جهادی" را از دو هفته پیش آغاز کرده است. در این طرح، هر هفته بخشی از امکانات و نیروی انسانی مناطق شهرداری اهواز به یکی از محلات کم ‌برخوردار اختصاص خواهد یافت. این طرح از کوی سیاحی در منطقه ۶ آغاز شده است و مواردی از جمله لایروبی کانال های خاکی فاضلاب در حال انجام است. هفته آینده نیز کار در یکی از محلات کم برخوردار منطقه ۷ اجرا می‌شود.

علیرضا محمدی