ایکنا/ امسال با توجه به شرایط منبعث شده از شیوع کرونا پذیرایی در مهمانسرای حضرت رضا(ع) محدود شده و تقریباً دعوت از مهمانان برای استفاده از غذای متبرک به نصف رسیده است که در این میان اکثر مهمانان مدعو بدون استفاده از فضای سالن پذیرایی ترجیحاً غذای متبرک حضرت را به‌صورت بسته‌بندی تحویل می‌گیرند.
سید محمد آل‌رسول