برترین ها/ النا کولاچوای ۳۷ ساله که اهل کشور روسیه است، پا را از این هم فراتر گذاشته. کولاچوا نقاشی‌های کلاسیک را به کمک سگ خود که هانا نام دارد بازسازی می‌کند. هانا ۳ سال دارد و از نژاد استافوردشایر بول تریر است.