ایرنا/ تیپ مستقل ۲۸۸ زرهی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در خاش با همکاری اداره آب از اول تیر کار آبرسانی سیار به نقاط روستائی حاشیه خاش(اسماعیل آباد، مهربان، بیت آباد و شهرک پیمان) را با هدف اجرای طرح مردمیاری آغاز کرده است.

محمدامین میربلوچزهی