ایرنا/ مهم‌ترین مداخله و توصیه سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با کرونا استفاده از ماسک است و با توجه به اینکه این بیماری دارو قطعی برای درمان ندارد همه باید خود را ملزم به رعایت این توصیه بدانند، گزارش تصویری مردم را در سطح شهر سنندج نشان می دهد.
(عکاس سیدمصلح پییرخضرانیان)