ایرنا/ صحن های حرم مطهر و ورودی‌های آن محل نشست و برخاست کبوتران است؛ هر کدام گوشه‌ای مینشینند و در جستجوی غذا نوک بر زمین می‌کوبند.این تصویری آشنا برای تمام کسانی است که به زیارت حرم رضوی آمده اند. کبوترهای حرم یا کبوتر چاهی‌اند که درون چاه‌ها و قنات‌ها می‌خوابیده‌اند یا کبوترهای خانگی‌که زیر شیروانی‌ها و در شهر لانه داشته‌اند.آن‌ها روی گنبدها، درون تأسیسات روی پشت‌بام‌ها می‌خوابند و لانه‌می‌سازند. بسیاری از زائران از گذشته های دور نذر کبوتر داشتند و با خرید کبوتری و آزاد کردن آن در حرم امن رضوی نذر خود را ادا می کردند.