مشرق/ ️احسان گنج‌خانلو و رها نیکروش، زوج کارشناس اتاق عمل به دنبال حادثه انفجار در کلینیک سینا اطهر چشم از جهان فرو بستند.