ایرنا/ شهر سنندج با توجه به قدمت چند صد ساله خود دارای محلات قدیمی زیادی است که از میان آن قطارچیان بعنوان قدیمی ترین محلات بشمار می رود. قطارچیان یکی از محلات قدیمی و تاریخی سنندج است و مربوط به دوره زندیه به بعد بوده و از نظر موقعیت مکانی حد فاصل خیابان کشاورز، بلوار کردستان، خیابان مردوخ شمالی و میدان آزادی قرار گرفته است.عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیان)