میزان/ تصویری از درون هواپیما را از حرم امام رضا (ع) مشاهده می‌کنیم.