ایلنا/ برگزاری سری مسابقات هاکی روی یخ بازار بزرگ ایران در دو بخش آقایان و بانوان چهارشنبه یازدهم تیر ماه با بازی دوم آقایان بین تیمهای بانک آینده و بیمه رازی با حضور ملی پوشان اسکیت هاکی ایران برگزار شد.عکاس: علیرضا خضرایی