ایرنا/ زباله‌های عفونی و بیمارستانی بجنورد بدون طی کردن روند بی‌خطرسازی، در منطقه «باباموسی» در محل دفن زباله‌های این شهرستان رها می‌شوند. زباله‌های عفونی بیمارستانی در زمره خطرناک‌ترین و آلوده‌ترین پسماندها به شمار می رود و برای دفن استاندارد این نوع پسماند و بی خطرسازی آنها شرایط خاصی در نظر گرفته می‌شود که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ملزم به رعایت دقیق آن هستند و در صورت رهاسازی در محیط می‌تواند به شدت بهداشت و سلامت محیط زیست و شهروندان را تهدید کرده و موجب انتقال و شیوع بیماری‌های خطرناکی شود.
(عکاس: وحید خادمی)