میزان/ برترین عکس‌های خبر ساز روز دنیا در این گزارش قابل مشاهده می‌باشند.