فرارو/ مقامات یونان در اقدامی ضد اسلامی قدیمی‌ترین مسجد این کشور را به بهانه نداشتن مجوز بستند.