صدا و سیما/ شهرستان اهر یکی از شهر‌های آذربایجان شرقی است که کشت گندم و جو بصورت دیم و آبی در سطح گسترده در این شهرستان انجام می‌گیرد.