ایسنا/ این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته ( ۷ تیرماه تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ ) است.