ایرنا/ آتش سوزی مراتع و جنگل های منطقه بوستان باشت که از روز جمعه آغاز شده برغم تلاش های مردمی و نیرو های امدادی و اداری، ادامه دارد.