فارس/ آئین اختتامیه هجدهمین دوره از جایزه قلم زرین شنبه ۱۴ تیر ۹۹ در سالن اجتماعات انجمن قلم برگزار شد. در این مراسم از «جمال شورجه» به عنوان یک هنرمند ارزشی و فرهنگی عضو انجمن قلم، تجلیل به عمل آمد.
عکس: محمدسعید سعیدی