آخرین خبر/ یک گروه هنری در توکیو در میان وحشت مردم از ویروس کرونا نمایش های ترسناکی را ارائه می دهند.
منبع: reuters