آژانس عکس همشهری/ نخستین رستوران خودرویی تهران، در کنار ماشین های قدیمی و خاص و با حضور مدیران شهری در اراضی عباس آباد، روز جمعه ۱۴ تیرماه افتتاح شد.

عکاس :حامد خورشیدی