خبر ورزشی/ حواشی پیش از بازی پرسپولیس و شاهین بوشهر