میزان/ هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز یکشنبه (۱۵ تیر) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.