فرارو/ در زمان شیوع آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918م تبلیغات زیادی برای ترغیب و متقاعد کردن مردم به ماسک زدن صورت می گرفت.
مردها و پسرها رغبت کمتری به ماسک زدن نشان می دادند، بنابراین مقامات تصمیم گرفتند که در تبلیغات عمومی و کارتون های آن زمان از مردها و پسرها استفاده کنند.