مشرق/ تصاویری از گفتگوی روحانی و جهانگیری با ماسک در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت را مشاهده می‌کنید.