مشرق/ برگزاری تظاهرات‌های اعتراض آمیز در پایتخت ایرلند در مخالفت با الحاق اراضی «کرانه باختری» و «دره اردن» توسط رژیم صهیونیستی.