ایسنا/ با موج دوم بیماری کرونا ناشی از گسترش ویروس در گرگان بیمارستان پنج آذر گرگان به عنوان بخش ویژه کرونا در حال خدمات رسانی است. در حال حاضر ۸۰ بیمار کرونایی در این بخش بستری است و اگر رعایت نکردن پرتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی به همین منوال ادامه داشته باشد بخش ویژه کرونا بیمارستان صیاد شیرازی نیز تا اخر هفته فعال می شود.