فرارو/ اعضای یگ گروه نمایشی در توکیو پایتخت ژاپن با شکل و شمایل شبیه زامبی ها سراغ بازدیدکنندگان می روند. زامبی‌ها به خودروها حمله‌ می‌برند و به شیشه هایش خون مصنوعی می پاشند و داستان‌های جنایی پخش می‌‌کنند. بازدیدکنندگان برای رو در رو شدن با زامبی ها باید با خودرو به گاراژ بروند. طراحان این برنامه می گویند هدفشان از این اجرا جلوگیری از شیوع کروناست. هزینه تماشای این برنامه برای هر گروه از تماشاگران 84 دلار است. اجرای این نمایش 15 دقیقه طول می کشد.