میزان/ فعالان ضد ترامپ در واشنگتن دی سی تجمع می‌کنند و اعتراضات خود را نشان می‌دهند.