ایسنا/ با شروع پیک دوم بیماری کرونا تمامی بیمارستان های شهرستان زنجان مملو از بیماران کرونایی شده و اگر روال افزایش بیماران با همین سرعت پیش روی کند بیمارستان ها توانایی بستری بیماران جدید را نخواهند داشت.

احسان تقی‌بیگلو