ایرنا/ مراتع مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز دوشنبه طعمه حریق شد و بعد از ساعت ها تلاش نیروهای مردمی و آتش نشانی خاموش شد.


سید مصلح پیرخضرانیان