خبر ورزشی/ کارتون کووید ۱۹ علیه لیگ ۱۹
کاری از محمدرضا میرشاه‌ولد