میزان/ با توجه به همه گیری کرونا ویروس و کمتر شدن محدودیت‌ها زندگی با این ویروس در جهان ادامه دارد.