صدا و سیما/ ستی فاطمه همسر امیر چقماق شامی، حاکم دوره تیموری یزد است و از آنجا که زنی بسیار مقتدر بوده و آبادانی‌های زیادی در شهر یزد انجام داده او را "ستی" به معنای بانوی بلندمرتبه نامیدند.و در واقع زنانه‌ترین آرامگاه ایران است، زیرا با ظرافت و زیبایی خاصی تزیین شده است.


عکاس :مصطفی سلمانی