آخرین خبر/ امام صادق(ع): خداوند هیچ دری را بر مومن نمی‌بندد مگر اینکه بهتر از آن را به روی او باز کند
بحار ۷۲:۵۲