مشرق/ نمایی زیبا از شهر شهسوار استان مازندران را مشاهده می‌کنید.