میزان/ حدود ۳۰۰ هواپیمای بدون سرنشین برای نمایش پیام‌های مبارزه با ویروس کرونا در شهر سئول در آسمان بلند شدند.