ایرنا/ انفجار گاز شهری در یکی از مناطق اهواز باعث مصدوم شدن پنج نفر شد. این حادثه ظهر روز سه شنبه در یک کارگاه خیاطی در خیابان نظامی اهواز رخ داد و در جریان آن پنج نفر خانم مصدوم شدند.تمام مصدومان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند و حال یکی از مصدومان مساعد نیست .در این حادثه تخریب آوار رخ نداده اما وسایل موجود در کارگاه خیاطی دچار آسیب جدی شدند.