میزان/ در عملیات اطفا حریق در جنگل‌های زاگرس گرمی هوا منجر به حرکت و ریزش سنگ‌های کوه می‌شود که متاسفانه یکی از سنگ‌ها با امدادگر هلال احمر سید محمد مهدی حسینی از شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری برخورد می‌کند و باعث فوت او می‌شود. سید محمد مهدی حسینی ۲۴ساله و دانشجوی رشته حقوق بوده است.

محمدخادم الشیخ