ایسنا/ نخستین کوچه گالری ایران در گذر تاریخی نارنجستان قوام شیراز با حمایت شهرداری شیراز و نقاشی‌های دیواری عادل یزدی، هنرمند نقاش و مجسمه ساز و دیگر نقاشان اجرا شده است. داستان‌های عروسی درخت نارنج و رد شدن سیاوش از آتش تصاویری است که روی کالبد بافت تاریخی گذر نارنجستان قوام نقش بسته است. نقاشی‌ها با محوریت داستان‌هایی است که در این فضا وجود داشته و هدف اصلی این است که وقتی گردشگران از این گذر تاریخی عبور می‌کنند برای دقایقی مقابل این آثار بایستند، عکس بگیرند و برایشان جذابیت داشته باشد .به دلیلی که در بافت تاریخی نمی‌توان ساختمان‌های مدرن و آپارتمان ساخته شود، این رویدادهای محتوایی موجب می‌شود چنین گذرها و کوچه‌هایی به گالری تبدیل شوند.