میزان/ با شیوع ویروس کرونا و طرح فاصله گذاری اجتماعی مهندسان طرح‌های جدیدی برای رعایت فاصله‌ها طراحی و اجرا کردند.