میزان/ با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در کشور و همچنین تاثیر زدن ماسک برای مقابله با این بیماری، طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا زدن ماسک از ۱۵ تیر ماه اجباری شده است .